Det er ingen
varer i
Handlekurven

Kort om diamanter

Historien

Diamanter har fasinert oss mennesker siden de første diamantene fanget vår interesse langs Indias elvebredder og bekkefar rundt 400 år før Kristus. Senere fant disse diamantene sammen med andre eksotiske varer  veien til middelalder Venezia og Europa med den tids handelskaravaner. Innen 1400 tallet  var diamanter blitt en populær edelsten for Europas kongelige og  den tids elite.

På tidlig 1700 tallet når tilgangen på diamanter avtok fra India ble det avdekket store forekomster av diamanter i og langs Amazonas bredder. Brasil ble nå den ledende leverandøren til et Europa i stor forandring. Europas rikdom ble fordelt på flere hender og etterspørselen etter diamanter og andre luksusvarer var i sterk økning.  Brasil forble Europas ledende leverandør av diamanter de neste 150 år.

Opp til begynnelsen av den industrielle revolusjon var altså Brasil den ledende leverandør av diamanter til et Europa i sterkt vekst. I andre halvdel av 1800 tallet oppdaget Europeiske eventyrer de først diamantforekomster i Sør Afrika.  Allerede i 1866 ble Eureka, en 21,25 ct. Diamant funnet i  Kimbery SA. Men historien sier at det  Afrikanske diamant rushet startet med funnet av 83,50ct. "The star of South Africa" i 1869.
Sør Afrika og nasjoner på det Afrikanske kontinent har siden den gang, og er fremdeles en stor leverandør til verdensmarkedet for diamanter. Siden den tid er det avdekket driveverdige funn i Russland. (1950 tallet). På 1980 tallet ble det startet kommersiell gruvedrift i Australia. Disse funnene er mest kjent for sine fargede diamanter. Og på 2000 tallet har også Canada blitt en stor leverandør av diamanter.
Diamanter graderes i henhold til de 4 C's – Carat, Color, Clarity og Cut

Karat - Carat

Karat kan være benevnelsen for renhet eller masse/vekt. I omtale av diamanter så er karat enheten for vekt. Karat som vektenhet er første gang dokumentert brukt helt tilbake på 1500 tallet. Og i 1570 finner man karat første gang brukt i forbindelse med handel av diamanter. Karat ble vedtatt brukt som måleenhet for diamanter under – The 4th conference of weight and measures – i 1907. Ordet karat kommer trolig fra det Italienske carato og det Greske Kerátion.

1 karat = 200 milligram – 1 karat er inndelt i 100 points á 2 milligram.

Farge - Color

GIA som i dag er verdensledende for gradering av diamanter innførte sitt graderingsystem eller fargeskala i 1953. Dette systemet benytter bokstaver som representerer én farge i en skala fra D til Z. For å unngå forvirring med det tidligere graderingsystem, som presenterte farger som A, AA+ BB osv. valgte GIA og ikke benytte bokstavene a, b og c i det som er blitt den anerkjente måten å kommunisere diamanters farge i internasjonal handel. Norge og Skandinavia bruker en til dels gammel skala for å beskrive diamanters farge den dag i dag. SCAN DN – Scandinavian diamond normenclature -. Den bruker geografiske betegnelser som River, Cape osv. og er ikke så nøyaktig som GIA's color scale. På våre nettsider er alle referanser angående farge relatert til nettopp GIA color scale. På skalaen D til Z er fraværet av farge ensbetydende med en mer unik stein og høyere pris. Den største forskjellen finner vi mellom en D til E gradert seien. Prisforskjellen kan være på inntil 30% pga. fargen

Fargede diamanter eller "fancy colored" som de omtales som blir også gradert i henhold til farge og fargens intensitet. GIA klassifiserer i 27 forskjellige farger og nyanser av disse. Fargen beskrives som, light, Fancy light, Fancy, Fancy intence, Fancy vivid eller Fancy dark. F. eks. Blue  Fancy vivid. Fargede diamanter er veldig sjeldne, litt avhengig av farge og får en pris deretter. De mest vanlige fargene er gul og brun. De mest sjeldne er grønn, oransje, røde og blå.

Klarhet – Clarity

Før GIA introduserte sitt graderingsystem i 1953 fantes det ingen nøyaktig terminologi for å beskrive og kommunisere en diamants klarhet eller renhet. I GIA,s originale graderingsystem var det 10 kategorier, og en 11. - IF internal flawless - ble introdusert på 70 tallet. Hvor en diamant havner på denne skalaen avhenger av urenhetene som finnes i de aller fleste diamanter. Urenhetene kalles inneslutninger og bedømmes ut i fra sin størrelse, antall, plassering, type og kontrast. Diamanter graderes med hjelp av lupe eller mikroskop med 10 x forstørrelse. Ses ikke inneslutningene ved 10 x forstørrelse blir de ikke lagt til grunn for en klarhetsgradering. Det skal nevnes at mindre enn 1% av verdens produksjon faller inn under kategori – FL Flawless -. De aller fleste steiner som benyttes i smykker ligger i kategoriene SI1 og SI2 – Slightly Included -.

Slip – Cut

Slip eller cut grade er det siste tiskuddet til de 4 C's og ble introdusert så sent som i 2005 i GIA's sertifikater og dossiers. Cut grade er et resultat av diamantens symmetri og slip. Diamantens 58 fasetter skal stå i riktig forhold til hverandre. Og diamantens proposisjoner skal være innenfor anbefalte verdier, for gi diamanten de optiske egenskaper som gir den brillians, lys-fargespill som kjennetegner en godt slipt diamant. En diamant som er for dyp eller grunn vil "lekke" lys og virke mørk og miste sin brillians. Den vil også fremstå som mindre enn en diamant av samme størrelse men med en god slip. Dagens mest populære slip, rund briljant slip har vært den samme siden 1919 da Marcel Tolkowski publiserte sine teorier om – The ideal cut. GIA grader slip eller Cut Grade som, Excellent, Very Good, Good, Fair og Poor. Her finner du våre kolleksjoner med diamantringer

Har du spørsmål?

Send oss en melding ved å fylle ut skjemaet under

  • Gratis frakt
  • Gratis retur
  • 30 dagers åpent kjøp